Heroesland

Zagadki Sfinksa

1. Czym zostało przebite Serce Jezusa?
2. Gdy zagrał 4 anioł co się wydarzyło ("Apokalipsa św. Jana") ?
3. Kto pomógł Jezusowi nieść krzyż?
4. Kto pozbawił Samsona siły?
5. Gdy zagrał 1 anioł co się wydarzyło ("Apokalipsa św. Jana") ?
6. Jak miał na imię apostoł przyjęty na miejsce Judasza po jego śmierci ?
7. Ile było plag Egipskich?
8. "Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie..." które to błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa?
9. Ilu aniołów otrzymało trąby w "Apokalipsie św. Jana"?
10. Ilu synów Zebedeusza wziął ze sobą Jezus na Górę Oliwną?
11. Czyim synem był Szafat ze starotestamentalnej Księgi Liczb?
12. Co przynieśli mędrcy ze Wschodu w podarunku dla Dziecięcia?
13. W jaki sposób pozbawiono Samsona siły?