Heroesland

Zagadki Sfinksa

1. Gdzie żyli bogowie?
2. Jak nazywa się "komputer" Niewidocznego Uniwersytetu?
3. Charakterystyczną cechą Zoonów jest:
4. W jakim instrumencie znajdowały się gałki Vox Diabolica?
5. Riinjswin to:
6. Jak nazywał się pierwszy złodziej na świecie, który ukradł bogom ogień?
7. W jaką grę grała Babcia Weatherwax ze Śmiercią?
8. Gdzie stał klasztor Mnichów Luzu?
9. Ile poziomów magii istniało na Dysku?
10. Abrim to:
11. W co zamienił się Wert?
12. B'tduz to:
13. Drugi najwiekszy kochanek na Dysku to: