Heroesland

Zagadki Sfinksa

1. Kto podarował wiedźminowi sihill?
2. Intersekcje to:
3. Pierwsza siedziba magów to:
4. Jaki kształt miał sygnet Bonharta?
5. Szytnaciec to:
6. Co odkrył Immanuel Benavent?
7. Jak nazywała się żona Caldemeyna?
8. Jak brzmiał tradycyjny napis na głowniach z Viroledy?
9. Skąd pochodził Cahir, syn Ceallacha?
10. Jak prastarzy zwali Święto Sierpu?
11. Żołna to:
12. Gdzie poległ Eist Tuirseach?
13. Jaką broń nosił przy pasie Borch Trzy Kawki?